Systém vchodových dverí

  • moderný dizajn so skosenými hranami
  • viac stability a odolnosti vďaka väčším komorám a masívnejším oceľovým výstuhám
  • zvárateľné spojky rohov pre zlepšenie mechanickej pevnosti spoja
  • viac bezpečnosti pri 13 mm osi pre kovanie
  • zlepšená tepelná ochrana vďaka 70 mm stavebnej hĺbke 4-komorového profilového profilu
  • prah s prerušeným tepelným mostom
  • zvýšená životnosť
  • KATAlÓG DVERÍ 2012
  • KATALÓG DVERÍ 2013