Materiály

Náš materiál dáva zmysel - hospodársky i ekonomický

Vysokokvalitný PVC materiál z medzinárodného chemického závodu garantuje stabilitu, funkčnosť a životnosť profilov firmy KBE. Vybraté prísady robia náš materiál odolným proti poveternostným vplyvom, taktiež tvarovo a farebne stabilným. Súčasne prispievajú k nenáročnému spracovaniu.

Výskum a vývoj v oblasti surovín a technológie stabilizátorov sú prvoradé úlohy dnes i v budúcnosti.

V mnohých ekologických štúdiách o PVC boli preukázané silné stránky tohto materiálu oproti iným surovinám. Hodnoty sú hlavne v dlhej životnosti produktov, starostlivosti o tento materiál a taktiež v neobmedzených možnostiach recyklácie.

Ako zakladajúci člen skupiny REWINDO pre recykláciu okien garantuje firma KBE opätovné použitie materiálov zo zhotovených plastových okien v uzavretom obehu materiálov. viac na www.rewindo.de