Rozdelenie 70mm okná

KBE System_70mm

 • vylepšená tepelná izolácia s konštrukčnou hĺbkou 70mm
 • 5-komorová technológia
 • moderný dizajn
 • rôzne dekory a farebné varianty
 • zvuková izolácia a bezpečnosť vďaka hlbšej profilovej hĺbky
 • vylepšená statika
 • izotermický a optimalizovaný profil
 • optimalizovaná montáž

ClimaTEC_70

 • samoregulovateľný systém vetrania pre profilový systém so stredovým tesnením
 • kontrolovaná výmena vzduchu k zabráneniu vzniku plesní
 • odpovedá požiadavkám vyhlášky EnEV
 • dôsledný ďalší vývoj patentovaného KBE systému pre základné vetranie
 • skrytý v ráme - sotva viditeľný
 • jednoduchá montáž
 • európsky patent EP 0 719 374 B1

S dorazovým tesnením

 • zdokonalená tepelná izolácia vďaka 70mm stavebnej hĺbke
 • 5-komorová technológia
 • moderní dizajn
 • rôzne dekory a farebné varianty
 • hospodárnosť vďaka minimalizovanému skladovaniu
 • dodatočná tepelná a zvuková izolácia a zvýšenie bezpečnosti vďaka hlbšej drážke pre sklo
 • viac istoty pri 13 mm osi pre kovanie
 • zlepšená statika
 • optimalizovaný priebeh izotermických kriviek
 • nenáročná montáž

So stredovým tesnením

 • zlepšené tepelné vlastnosti vďaka 70mm stavebnej hĺbke
 • 5-komorová technika stredového tesnenia
 • integrovaný, regulovateľný systém základného vetrania KBE ClimaTEC_70 pre zdravé prostredie
 • moderní vzhľad so skosenými hranami
 • viac bezpečnosti pri 13 mm osi pre kovanie
 • zvýšená ochrana pred hlukom
 • lepšie izolačné vlastnosti a zvýšenie bezpečnosti vďaka hlbšej drážke pre sklo